12.5.2016

Eleni bydd tîm pel droed Cymru yn chwarae yn ei twrnament mawr cyntaf ers 1958 ac mae Iestyn Jones, o Ganllwyd ger Dolgellau, am nodi'r achlysur gyda chân newydd i'w floeddio gan gefnogwyr Cymru ar draws Ewrop. Mae Iestyn, canwr gyda'r band Rebownder, wedi casglu ciwed o sêr Cymru at eu gilydd o dan yr enw "Y Sybs" i recordio y sengl 'Mint Sôs' ar ôl gwylio Cymru'n ennill ei lle yn y gystadleuaeth:

"Roeddwn yn byw yng Nghaerdydd ar y pryd ac roedd yn gyffrous iawn i bêl-droed Cymru .... Mi nes i ddod a cherddorion lleol at eu gilydd i recordio'r sengl cyn symud adref i ogledd Cymru" meddai Iestyn.

"Roedd 'Fat Les' a'i can 'Vindaloo' yn boblogaidd iawn yn Lloegr. Amcan 'Mint Sôs' yw cael llwyddiant tebyg yng Nghymru". "...Rydym wedi sgwennu fersiwn Cymraeg a fersiwn Saesneg ac mae hyd yn oed fersiwn offerynnol i ganu i!" ychwanegodd Iestyn.

Mae 'Mint Sôs' gan 'Y Sybs' yn cynnwys cyfraniadau ecsglwsif gan John Pierce Jones fel y cymeriad chwedlonol Arthur Picton o 'C'mon Midffild', gan y sylwebydd pêl-droed a chyflwynydd uchel ei barch John Hardy, a gan y talentau unigryw David R Edwards a'r Welsh Whisperer. Mae'r sengl ar gael yn yr holl brif siopau digidol arlein ag ar CD yn y siopau stryd fawr Cymraeg.

12.5.2016

Iestyn Jones, singer with Welsh band Rebownder has brought together a galaxy of Welsh stars under the name "Y Sybs" to record the track 'Mint Sôs' after watching the Wales football team qualify for the European 2016 football championship last year:

"I was living in Cardiff at the time and was very excited for Welsh football.... I teamed-up with local musicians and recorded the track before moving home to North Wales ," says Iestyn.

"The English outfit 'Fat Les' had a big hit with 'Vindaloo' so I guess 'Mint Sôs' is our Welsh equivalent". "...We've written it in Welsh and English and there's even an instrumental version to singalong to!". Iestyn adds.

'Mint Sôs' by 'Y Sybs' features exclusive contributions by John Pierce Jones as the legendary Arthur Picton character from 'C'mon Midffild', by football commentator and presenter John Hardy as well as by Welsh musical wonders David R Edwards and the Welsh Whisperer. The single is available in all main online stores and the CD available at most Welsh language high street shops.

 

Prynwch yn / Buy at:

  • amazon
  • itunes
  • 7 digital

Holiadur Iestyn Jones prif ganwr Y Sybs

1. Hoff liw?
Ydi brithwe (tartan)yn cyfri?

2. Hoff fwyd?
Kiev ciw iar

3. Hoff 5 dinas?
Caerdydd, Bangor, Brwsel, Roterdam ac yna Sydni

4. Hoff bump le yng Nghymru?
Bermo, Dolgellau, Caerdydd, Ganllwyd a Builth Wells.

5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd?
Mae hwna rhwngtha fi a'r blwch pleidleisio! Ond, mae unrhyw ddiwrnod pryd ma' UKIP, Trump neu unrhyw parti o'r un ilk yn colli - yn ddiwrnod da.

6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri?
Dibynnu be dwi di bod yn ei fwyta a pa cyfeiriad ma'r gwynt yn chwythu.

7. Bisgedi neu cacen?
Ma'r Caffi 'Y Sospan' yn Dolgellau yn gwneud 'Chocolate Buiscuit Cake' neis. Ym mha categori di hwna?

8. Hoff siop/au?
Y siop siocled ym Mhorthaethwy - neiiiiiiis :)

9. Be di be?
Pwys o de!

10. Isio deud rwbeth arall am Iestyn Jones?
Wnes i chwara anghenfil ar Dr Who a Ninja yn y ffilm Mortal Kombat.

11. Os ydi pobol yn dod o Chimpanzees pam fod yne dal Chimpanzees?
Ddoth mwnciod o dolffiniaid ac mae yna dal dolffiniaid - well ffigro huna allan yn gyntaf.

12. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul?
Haul! Haul!! Dwi'n byw yn Ganllwyd, Dolgellau ag heb weld yr haul ers sbel... Efallai dyna pan fod y lle'n llawn ystlumod. Ella dylwn i fod yn fampir?


The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360