11.11.2022

 

Dyma sengl newydd Josgins, 'Waka Waka Cymru', sydd yn dathlu tîm pêl droed Cymru yn cyrraedd Pencampwriaeth Cwpan Pêl Droed y Byd. Mae'r sengl yn cael ei rhyddhau ar label Tarw Du ac mae fersiwn Cymraeg a Saesneg ar gael i'w ffrydio a'u lawrlwythio o'r holl brif blatfformau ar-lein.

Mae'r cwmni hynod lwyddiannus sy'n arbenigo mewn gwerthu nwyddau a regalia i gefnogwyr pêl-droed Cymru, Spirit of 58 o'r Bala, hefyd yn hyrwyddo'r sengl fel cân Cwpan Y Byd tîm Cymru 2022. Dywedodd Tim Williams, perchennog Spirit of 58, "Rydym yn hapus iawn i hyrwyddo sengl Waka Waka Cymru gan Josgins fel rhan o ymgyrch tîm Cymru yng Nghwpan y Byd - gadewch i ni helpu'r tîm i fynd yr holl ffordd sut bynnag y gallwn".

Dywedodd Iestyn Jones, prif ganwr Josgins "Mae hi 'di bod yn grêt cael recordio eto. Mae'r swn gitâr a synau sonig cyfoes yn cyfuno'r traddodiadol a'r newydd ar y trac yma. Mae 'Waka Waka Cymru - yn ddathliad o bêl-droed ledled y byd!"

  • Sengl ddigidol ar gael o'r holl blatfformau arlein arferol
  • Dyddiad rhyddhau swyddogol: Tachwedd 11fed
  • Label/Rhif catalog: Tarw Du 15
  • Cyhoeddi: Cyhoeddiadau Tarw Du

12.5.2015

'Waka Waka Cymru' is the new single by Josgins which celebrates the Welsh football team reaching and competing in the football World Cup. The single is released through the Tarw Du label and there's a Welsh and English language version available to stream and download from all the main online platforms.

The highly successful company that specialises in selling unique merchandise and regalia to Welsh football fans, Spirit of 58 from Bala, are also promoting the single as a Wales football World Cup 2022 song. Owner of Spirit of 58, Tim Williams said "We are very happy to be promoting this Waka Waka Cymru single by Josgins as part of Wales' campaign in the football World Cup - let's help the team go all the way however we can".

Singer and front man of Josgins, Iestyn Jones, said "It's been great to record again.The guitar and contemporary sonic sounds on this single combine the traditional and new. 'Waka Waka Cymru' is a worldwide celebration of football!"

  • Digital single available on all the usual online platforms.
  • Official releaser date: November 11th
  • Label/Catalogue number: Tarw Du 15
  • Publishing: Cyhoeddiadau Tarw Du Publishing 

Prynwch yn / Buy at:

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360