30.05.2015

Mae Tarw Du yn hynod o falch o ryddhau 'Enter the Dragon' gan yr hynod dalentog Kieran Marsh o Gasnewydd. Mae 'Enter The Dragon' yn cynnwys 4 trac o bop a baledi cyfoes ac wedi ei gynhyrchu gan rai o brif gynhyrchwyr Cymru, Richard Jackson (The Automatic, Pretty Vicious) a Frank Naughton yn Stiwdio Tŷ Drwg (Geraint Jarman, Datblygu)

Mi dalodd Kieran, sy'n 14 oed, am y gwaith recordio drwy hel arian yn byscio yng Nghanolfan Siopa Cwmbrân ac fe ddangosodd ei werthfawrogiad tuag at drigolion Cwmbrân wrth lansio ei CD yn swyddogol yno. Gyda nifer o ymddangosiadau byw ar y gweill, mae'r dyfodol yn edrych yn heulog i Kieran.

Dywedodd Kieran: Rwyf: "wedi cael cychwyn cyffrous i 2015; dwi wedi bod yn brysur yn sgwennu, gigio a canu yn y stryd - mae'r EP yn eisin ar y gacen!"

Newport schoolboy busker to fund debut EP he's worked on with Pretty Vicious producer Nathan Bevan, Wales Online

Traciau Enter the Dragon:

1. Mind Games 3.11

2. Gimme Some Electric! 3.00

3. Usual Suspects 2.46

4. The River 3.46

Ar gael yn yr holl brif siopau arlein a nifer cyfyngedig o cd's.

Ar gyfer ymholiadau'r wasg, plis cysylltwch gyda Tidy Noise: http://www.tidynoise.com / iestynjones@tidynoise.com. Tel: 07909661686

Os am ddefnyddio'r lluniau yn y wasg, rhowch gredit i Karen Fisher os gwelwch yn dda ("www.musicphotography.wales)

30.05.2015

Tarw Du is proud to present 'Enter the Dragon' by Newport schoolboy and hard working busker Kieran Marsh. Kieran's debut offering is an unique blend of bubble gum and indy pop featuring 4 catchy tracks produced by Cardiff's finest producers: -Richard Jackson (The Automatic, Pretty Vicious) and Frank Naughton (Geraint Jarman, Datblygu).

Kieran, 14, paid for his own studio time by busking in Cwmbran Shopping Centre and showed his appreciation towards the people of Cwmbran by officially launching his CD there.The future looks sunny for young Kieran.

Kieran said about his new EP: "I've had an exciting start to 2015; I've done a lot of writing, gigging and busking - the EP is the icing on the cake!”

Newport schoolboy busker to fund debut EP he's worked on with Pretty Vicious producer Nathan Bevan, Wales Online

Track listing for Enter the Dragon:

1.Mind Games 3.11

2.Gimme Some Electric! 3.00

3. Usual Suspects 2.46

4.The River 3.46

Available in all main online stores and as a limited number of cd's.

For press and promotion enquiries, please contact Tidy Noise:http://www.tidynoise.com / iestynjones@tidynoise.com.Tel: 07909661686

If using images for press purposes please credit Karen Fisher (www.musicphotography.wales)

Prynwch yn / Buy at:

  • amazon
  • itunes
  • mixradio
  • mediamarket

 facebook    

kieran marsh1.Favorite colour?
Red

2. Favorite food?
Sunday Roast

3. Favorite 5 cities?
L.A, N.Y.C, Cardiff, Swansea, Paris

4. Favorite 5 places in Wales?
Swansea, Gower, Cardiff, Swansea, Tenby

5. Any opinion on the state of the world/politics?
Don't understand it all

6. What's the furthest you can spit?
Ewww only camels spit!!

7. Biscuits or cake?
Biscuits

8. Favorite shop/s?
The others, Footlocker, J.D

9. If people come from chimpanzees why are there still chimpanzees?
Pass

10. Want to say anything else about Kieran Marsh?
I play keyboards and drums a bit

11. Any other comment on absoloutely anything??
I love sports and Ed Sheeran is my inspiration