Josgins: 'Tasty / Poethi'

Mae'r gr&wacute;p Josgins yn hynod o falch i gyhoeddi ei cyhoeddiad nesaf, 'Poethi' - cymysgedd iachus o gitâr a churiadau sbonclyd. Mae hon yn gân a sengl sydd wedi ei ysbrydoli gan yr enwog 'Bootlegger' o Wrecsam yn ogystal â gan yr holl egni da sydd wedi ac yn cael ei greu gan dîm pêl droed cenedlaethol Cymru a phél droed yng Nghymru yn gyffredinol.

Mae'r sengl hefyd yn cynnwys fersiwn Saesneg, 'Tasty', ac mae'r ddwy gân ar gael i'w ffrydio a'u prynu o'r holl siopau digidol ar-lein. Mae fersiwn offerynnol hefyd ar gael gan Tarw Du ar gyfer y cyfryngau ac ar gyfer defnydd cyffredinol.

Mae Iestyn Jones o'r band yn disgrifio'r sengl newydd fel "Gwrthdrawiad perffaith o draddodiadau hen a newydd. Mae Poethi yn 'gri frwydr' dros bél-droed Cymru a phél droed ledled y byd. Fe'i hysbrydolwyd gan yr enwog 'Bootlegger' o Wrecsam ac rydym yn gobeithio y gall y gán fod yn belydr o olau i'n helpu trwy fisoedd hir y gaeaf".

Recordiwyd Poethi gan Gwyn Jones (Maffia Mr Huws) a'i gynhyrchu gan y bît-bocsiwr a'r cynhyrchydd hynaws Ed Holden (Mr Phormula) ym mynyddoedd Eryri. Ymhlith yr artistiaid a'r perfformwyr ar y sengl ddwy ieuthog mae Iestyn Jones (Rebownder), Dafydd Rhys (Ceffylau Lliwgar), Gruffydd Meredith (MC Mabon), David Taylor, Ed Holden (Mr Phormula) a Gwyn Jones (Maffia Mr Huws).

Ymhlith y dylanwadau mae The Idles, Black Grape a New Order. Mae fersiwn offerynnol hefyd ar gael at ddefnydd y cyfryngau ac unrhyw un sydd am ei gael.

"Mae miwsig yn hud Duwiol sy'n cysylltu ni. Ar hyn o bryd, 'da ni angen miwsig mwy nag erioed." - Iestyn Jones

Hyd y gán: 2.23

© & #x2117; Tarw Du 2020

Cyhoeddiadau Tarw Du

Ar gyfer unrhyw ymholiad, cyfweliad neu i drefnu perfformiad cysylltwch gydag Iestyn Jones drwy: info@japaneseknotweedremovalwales.co.uk


11.12.2020

Josgins: 'Tasty/Poethi'

Josgins are thrilled to announce their next release 'Tasty'– a hearty mix of football driven guitar and sonic beats. The song is inspired by the well-known Wrexham football talisman, 'the Bootlegger' as well as by the all-round good vibes created by the Welsh national football team and Welsh football in general.

The single also includes a Welsh language version 'Poethi' and both versions are available to stream and download from all main online digital stores. An instrumental version is also available by Tarw Du for media or general use.

Iestyn Jones from the band describes the new single as "A perfect collision of old and new traditions. Tasty is a battle-cry for Welsh football and for football all over the world. It was inspired by a living legend known as 'the Bootlegger' and we're hoping this song could be a ray of light that helps us through those long winter months".

Tasty/Poethi was recorded by Gwyn Jones (Maffia Mr Huws) and produced by the renowned Welsh beat boxer and producer Ed Holden (Mr Phormula). Featured artists and performers include Iestyn Jones (Rebownder), Dafydd Rhys (Ceffylau Lliwgar), Gruffydd Meredith (MC Mabon), David Taylor, Ed Holden (Mr Phormula) and Gwyn Jones (Maffia Mr Huws). Influences include The Idles, Black Grape and New Order.

"Mae miwsig yn hud Duwiol sy'n cysylltu ni. Ar hyn o bryd, ‘da ni angen miwsig mwy nag erioed." - Iestyn Jones

Length: 2.22
© & #x2117; Tarw Du 2020
© Cyhoeddiadau Tarw Du

For any enquiries, interviews or to book a performance, please contact Iestyn Jones via: info@japaneseknotweedremovalwales.co.uk

Prynwch yn / Buy at:

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360