JJ Sneed

Dyma Y Bendith / JJ SNEED

 

Mae JJ (neu Alun i chi a fi) yn hannu o Bontypridd ag wedi bod wrthi ers sawl blwyddyn yn perffeithio ei ddoniau ar draws Cymru. Yn canu ar y sengl yma, sy'n gwasgaru ychydig o olau mewn byd cythryblus, mae yr hyfryd Emma Hickey sydd hefyd yn canu mewn band teyrnged i Abba.

Holi sydyn i Mister JJ SNEED:

1. Hoff liw? Gwyrdd
2. Hoff fwyd? Bwyd Eidaleg
3. Hoff 5 ddinas? Paris, Dublin, Florence, Venice, Llundain
4. Hoff pump le yng Nghymru? Caerdydd, Caerfyrddin, Aberystwyth, Ynys Y Bari, Ogwr
5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd? Mae gan pawb barn wahanol.
6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri? Ddim yn pell iawn
7. Bisgedi neu cacen? Bisgedi pop tro
8. Hoff siop/au? Deli's eidaleg
9. Be di be? Dwi'n byw fy mywyd ac mwynhau syt dwin byw.
10. Isio deud rwbeth arall am JJ Sneed? Mae gan pawb "alter ego"
11. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul? Prosiect newydd "Manumit" gwiliwch y gofod.

Sengl newydd JJ Sneed ar label Tarw du dyddiad rhyddhau - Mai 01 2013. Ar gael o'r holl brif siopau arlein.

JJ SNEED / Y Bendith (The Blessing)

 

Release date - May 01 2013. Available from all good online stores.

Prynwch yn / Buy at:

  • amazon
  • itunes
  • emusic
  • rhapsody
  • media market
  • deezer

Sneed Promo

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360