Awst 3ydd 2015

Ar ôl i yn llythrennol neb ofyn am y peth, mae'r digrifwr Elidir Jones a'r label Tarw Du wedi ymuno o'r diwedd ar gyfer undod unigryw o gomedi a cherddoriaeth. Yn elixir, y record cynta o'i fath yn y Gymraeg o bosib (er peidiwch cymryd ein gair ni), fe fyddwch yn cael eich tywys ar daith blith-draphlith drwy feddwl Elidir wrth iddo fwydro'n hirwyntog am bynciau mor eang â'r Beibl, ffilmiau Indiana Jones a thoiledau cyhoeddus Abertawe.

A gyda hud a lledrith cerddorol wedi ei sbrinclo'n hael dros bob un trac, mae'n record sy'n siŵr o godi gwên. Neu, rhowch o fel hyn; mae'r albym yn para bron awr felly os newch chi ei roi mlaen yn eich car ar ben pella'r A470, ar ôl tua tri gwrandawiad a hanner, mi fyddwch wedi cyrraedd pen arall y ffordd enwog 'pan Gymru' (yn dibynnu yn union ar lle yde chi'n mynd wrth gwrs). Os liciwch chi, meddyliwch amdano fel rhaglen hir Radio 4 yn y Gymraeg. Ond heb Stephen Fry yn troi fynu bob pum munud.

Dywedodd Elidir:

"Byddwch yn rhagorol i'ch gilydd. A phartïwch ymlaen, dŵds"

A hefyd:

"I fod yn berffaith onest, dwi isio cropian i mewn i dwll yn y llawr ac aros yna"

Gellir hefyd clywed a gweld doniau eraill Elidir fel aelod o'r band Plant Duw , fel cyflwynydd ag adolygydd gemau fidio ar ei safle we Fideo Wyth yn ogystal a gallu darllen ei waith yn ei nofel newydd Y Porthwll fydd allan o fis Medi 2015 ymlaen - llyfr am ddau fersiwn o'r un cymeriad sy'n bodoli mewn dau ddeimensiwn gwahanol"

03.08.2015

Elidir Jones presents 'elixir' - a spoken word observational album on various subjects such as the bible, Indiana Jones films and Swansea public toilets.

Prynwch yn / Buy at:

  • amazon
  • itunes
  • deezer

Questionnair:

1. Hoff liw?
Cwestiwn da a gwreiddiol. Piws oedd fy ateb stoc pan yn blentyn ffôl, oherwydd mai Donatello efo'i fasg piws oedd y Ninja Turtle gora, yn ddi-gwestiwn. Ond wedi tyfu fyny, dwi wedi dechra sylweddoli na ddyliwn i seilio fy holl fywyd ar wersi'r Teenage Mutant Ninja Turtles.

Mae du yn dda. Ond ydi o'n liw, ta ydi o'n brinder o liw? Un i'r athronwyr, dwi'n meddwl.

O, bygro hwn. Coch.

2. Hoff fwyd?
Pizza o'r siop enwog ym Mangor Ucha, wedi ei wneud gan y ddynes sydd wedi yn gweithio yna am ddegawdau. Ella bod ei dwylo'n edrych fel y dylsa nhw fod yn berchen i gorff marw, ond mae hi'n gwybod yn iawn be mae'n ei wneud. Reit hyblyg o ran toppings, ond allwch chi'm mynd o'i le efo salami ac india-corn.

3. Hoff 5 dinas?
1. Bangor
2. Caerdydd
3. Manceini
4. Rotorua, Seland Newydd
5. Mos Eisley, Tatooine


Dim Abertawe.

4. Hoff bump le yng Nghymru?
Wel, mae Bangor a Chaerdydd yn y bag. Wedyn...

3. Nant Gwynant
4. Rhuthun
5. Traethau Borth-y-Gest

Dim Abertawe.

5. Unrhyw farn ar wleidyddiaeth/stad y byd?

Gormod.

Os oes 'na etholiad yn dod, a rywun 'da chi wir yn ei licio ar y papur pleidleisio, ewch amdani. Ond peidiwch a phleidleisio dros rywun jyst achos bod nhw fymryn llai ffiaidd na phawb arall. Dim democratiaeth ydi hynny. Yn hytrach, gwnewch i fyny am y peth drwy drio wneud y byd o'ch cwmpas chi'n well tan yr etholiad nesa, mewn ffyrdd bach neu fawr. Wnewch chi fwy o waith da na unrhyw wleidydd.

Ond i gael unrhyw newid go-iawn, mae angen ryw fath o chwyldro. A wedyn allwn ni uno fel un blaned a chrwydro'r gofod efo'n gilydd.

#comedi

6. Be di'r pella ti'n gallu pwyri?
Ddim yn bell iawn o gwbwl, mae gen i ofn. Ar ôl cwpwl o fodfeddi, mae o'n troi i mewn i niwl mân.

7. Bisgedi neu cacen?
Bisgedi. Dim cwestiwn. Dim byd yn erbyn pobol sy'n meddwl yn wahanol... ond 'da chi'n beryglus o nyts.

Hob-nobs, gyda llaw, ydi brenin y bisgedi.

A brenin yr Hob-nobs ydi'r Hob-nob siocled.

8. Hoff siop/au?
Unrhyw siop recordiau sy'n dal i fod ar agor. Siop pizzas Bangor Ucha (gweler uchod). Siop gemau bwrdd Rules Of Play yng Nghaerdydd. Pob siop yn y Northern Quarter, Manceinion. Y siop 'na yn Mr Benn.

9. Be di be?
Lle di lle?

10. Isio deud rwbeth arall am Elidir Jones?
I fod yn berffaith onest, dwi isio cropian i mewn i dwll yn y llawr ac aros yna.

11. Os ydi pobol yn dod o Chimpanzees pam fod yne dal Chimpanzees?
Os ydi Efrog Newydd yn bodoli, pam bod ‘na bobol yn dal i fod ym Mharis?

12. Unrhyw sylw arall am unrhywbeth dan haul?

Dim ond plygs reit sinigaidd, mae gen i ofn.

Gwrandewch ar fy mand, Plant Duw.

Ewch i fy ngwefan, fideowyth.com.

Darllenwch fy nofel, Y Porthwll, os ydi o allan pan ddarllenwch chi hwn. Bosib iawn bod o ddim.

Byddwch yn rhagorol i'ch gilydd. A phartïwch ymlaen, dŵds.

The Welsh Whisperer | Poket Trez | Swci | Shop Tarw du | The Welsh Surname Shop | MC Mabon | Sadwrn.com | Daily Wales | Penderyn
Soundcloud | C2 BBC Radio Cymru | BBC Radio Wales | Welsh Black Cattle Society | Brains | Americymru | S4C | Cymru | Wales
Wales Online | Culture Colony | Golwg360